Hanke
Kehittämishanke - 110228

ILO – Innolla Luonnosta Osallistuen

Konneveden 4H-yhdistys r.y.

31.12.2019 - 03.07.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää Konnevedellä nuorten osallisuutta ja luontosuhdetta nuoria innostavin tavoin. Nuoria kannustetaan rohkeasti suunnittelemaan ja toteuttamaan itselleen mielekästä toimintaa kavereiden kanssa, aikuisen turvallisella tuella ja ohjauksella. Nuorten luontosuhdetta kehitetään innovatiivisin keinoin, hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi VR-teknologiaa. Hankkeen menetelminä toimivat pienryhmätoiminta, sekä erilaiset tempaukset ja tapahtumat yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi hankkeen aikana valmistellaan kansainvälinen nuorten ryhmävaihto, joka noudattelee hankkeen teemoja. Hankkeen myötä nuoret oppivat lisää muun muassa lähiruoasta, luontoliikunnasta sekä teknologian yhdistämisestä luonnossa tapahtuvaan toimintaan. Hankkeen tavoitteena on luoda pitkäjänteisiä yhteistyörakenteita paikallisten yhdistys- ja järjestötoimijoiden välille. Toiminnoissa tuodaan näkyväksi paikallisten yhdistysten ja järjestöjen harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetään näiden yhteistyötä. Hankkeen kantavia teemoja ovat positiivisuus, läsnäolo, optimismi, omien vahvuuksien löytäminen ja yhteistyö.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

110228

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

03.07.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt