Hanke
Kehittämishanke - 68323

Iloa Ilomantsista!

Business Joensuu Oy

30.04.2018 - 06.08.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Iloa Ilomantsista! -yritysryhmähankkeen taustalla on hankkeessa mukana olevan kolmen ilomantsilaisen yrityksen yhteinen tarve kehittää uusia palvelupaketteja matkailu- ja hyvinvointipalveluja yhdistämällä. Kehitettävät palvelupaketit sisältävät yritysten yhteisiä paketteja, mutta myös yrityskohtaisia palveluja, jotka täydentävät ja tuovat lisäarvoa koko yritysryhmälle. Kaikilla kolmella yrityksellä on tarve saada uusia asiakkaita kotimaan lisäksi myös ulkomailta (erityisesti Keski-Eurooppa ja Venäjä). Hankkeen päätavoitteena on olemassa olevia ja uusia palveluja/palvelupaketteja kehittämällä saada uusia asiakkaita ja siten liikevaihtoa yritysryhmän kolmelle yritykselle. Päätavoitetta tarkentavina hankkeen tavoitteina on kehittää: - yrityskohtaisia palveluja, jotka tukevat yritysten yhteisiä palvelupaketteja - yritysten yhteisiä palvelupaketteja eri kohderyhmille ja eri vuodenajoille (talvi, kesä, syksy) - sähköisiä markkinointikanavia (mm. www-sivut, some) vastaamaan asiakastarpeita - asiakaspalvelua ja siihen liittyvää osaamista Hankkeen toiminta-alueena on Ilomantsin kunta. Kohderyhmänä on hankkeessa mukana olevan kolmen yrityksen nykyiset sekä potentiaaliset asiakkaat niin kotimaassa kuin ulkomailla, erityisesti Keski-Euroopasta ja Venäjältä. Hankkeen hyödynsaajina ovat hankkeessa mukana olevat kolme yritystä sekä heidän loppuasiakkaat, joille kehitetään entistä parempia matkailu- ja hyvinvointipalveluja. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018 ¿ 31.12.2019.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

68323

Aloituspäivämäärä

30.04.2018

Loppumispäivämäärä

06.08.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt