Hanke
Kehittämishanke - 139790

Ilomantsin Havukkakallion muinaislinnan kulttuuriperintöhanke 2020-2022

Lumimuutos Osuuskunta

01.08.2020 - 25.09.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ilomantsin Havukkakallion muinaislinnan kulttuuriperintöhanke on noin kaksivuotinen LEADER-hanke, jonka aikana inventoidaan muinaislinna maantieteellisin, arkeologisin ja ekologisin menetelmin, laaditaan alueelle hoito- ja käyttösuunnitelma, toteutetaan kyltitys ja opastus alueella, järjestetään linnavuori-tapahtumat sekä sitoudutaan alueen pitkäaikaiseen yleishyödylliseen hoitoon.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

139790

Aloituspäivämäärä

01.08.2020

Loppumispäivämäärä

25.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt