Hanke
Kehittämishanke - 18176

Ilona -hanke

Kontiolahden kunta

31.12.2015 - 30.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella on taustalla on kunnan alueella asuvat yksinäiset ikäihmiset, joiden hyvinvointia tuetaan hankkeella olevilla toiminnoilla/toimijoilla ja mahdollistetaan ikäihmisten selviytymistä turvallisesti pidempään kotona. Havaittavissa on ilmennyt sukupolvien välinen luonnollinen kanssa käymättömyys ja perimätietouden vähäisyys ikäihmisten ja nuorten kesken. Hankkeella olisi tarvetta aloittaa sitovampi yhteistyö ala- ja ylä-koulujen ja lukion oppilaiden ja kunnassa asuvien ikäihmisten kesken. Kontiolahden kuntaan on muutta-nut maahanmuuttajia joiden kotouttaminen mahdollistuu järjestöjen kanssa yhteistyönä. Kontiolahden kunnan strategiassa painotetaan kuntalaisten hyvinvointia ja mahdollistetaan erilaisen kulttuuriperimän arvostaminen

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

18176

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt