Hanke
Kehittämishanke - 61349

Internationell förstudie: Fortbildning i Expert Caregiver-programmet och utbildningsutveckling i Österbotten

Åbo Akademi

28.02.2018 - 24.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektet utvecklar och anpassar det katalanska Expert Caregiver-programmet till österbottniska förhållanden. Det är ett kompetenshöjande projekt med allmännyttigt innehåll som är öppet för vem som helst som har ett intresse för närståendevård. Intressenterna kan vara nuvarande, tidigare och framtida närståendevårdare samt aktörer i tredje sektorn och kommuner som arbetar med närståendevård i regionen. Projektet utvecklar grundläggande service på landsbygden i Österbotten. Närståendevård innebär att en anhörig, antingen med eller utan officiellt vårdavtal med kommunen, vårdar en äldre, funktionshindrad eller sjuk person som inte klarar sig utan hjälp. I närståendevård är vårdbördan ofta tung och tidigare forskning visar att det finns ett behov av skräddarsydda lösningar för att effektivt kunna stödja närståendevårdare i deras arbete. Intervjuer med närståendevårdare i regionen visar att de kan uppleva till exempel stress, oro och brist på information. Det finns således ett behov av att vidareutveckla stödtjänsterna för närståendevårdare i form av en regionalt anpassad verksamhet. Referensstöd, stresshantering och information är exempel på stödtjänster som kan underlätta närståendevårdarens vardag. Dessa kombineras i det katalanska erfarenhetsexpertisprogrammet där före detta närståendevårdares resurser och tysta kunskap tas tillvara. I projektet ingår skapande av en lokal referensgrupp bestående av aktörer i tredje sektorn, kommuner och före detta närståendevårdare, ett studiebesök till Katalonien, översättning av material från katalanska till svenska, inbjudning av gästföreläsare från Katalonien till Österbotten samt anpassning av programmet till Österbotten i samråd med referensgruppen. Projektet förväntas resultera i kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte som i sin tur skapar en god grund för att utveckla och pilottesta det katalanska Expert Caregiver-programmet i Österbotten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

61349

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

24.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt