Hanke
Kehittämishanke - 8166

Intoa Yrittäjyyteen!

Leader Pohjoisin Lappi ry

26.05.2015 - 13.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella vahvistetaan yrityksille suunnattua alueellista yrityspalveluneuvontaa Leader-ryhmän alueella, erityisesti Pohjois-Lapissa Inarin ja Utsjoen kuntien alueella. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat yritystoimintaa suunnittelevat ja aloittavat yrittäjät, 1-3 vuotta toimineet sekä liiketoimintaa kehittävät ja muutosta hakevat yritykset. Erityisenä kohteena ovat yritykset, joiden toimialana ovat matkailuelinkeinot, käsityö- ja kulttuuri- ja luovat alat sekä hyvinvointi- ja palvelualat ja green care-toiminta. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa yrittäjyyttä tukemalla ja ohjaamalla alkavia yrittäjiä mm. liiketoiminnan suunnittelussa, eri yritys palvelujen käytössä ja verkostoitumisessa, tiedottamalla yrityspalveluista ja eri rahoitusmahdollisuuksista sekä innostaa kannustaa ja ohjata yrityksen kehittämiseen, uusiin avauksiin ja yritysten väliseen yhteistyöhön. Hankkeella tuetaan Peloton Pohjoisin -strategian kärkitoimialoja ja niitä tukevia yrityksiä. Hankkeelle palkataan yrityspalveluneuvoja, jonka tehtävänä on koordinoida ja toteuttaa yhteistyössä muiden yrityspalveluverkoston toimijoiden kanssa hankkeelle kirjattuja toimenpiteitä. Hankkeella vastataan mikroyritysten Leader -yhdistykseen kohdistuviin odotuksiin seudullisessa yrityspalveluverkostossa läheisessä yhteistyössä alueella toimivien muiden neuvontaorganisaatioiden kanssa. Hankkeen avainsanoja ovat alhaalta ylöspäin -periaate, tiedottaminen, innostaminen, rohkeus, kokeilut, yritysten välinen yhteistyö, matalan kynnyksen palvelu sekä osaaminen ja innovaatiot.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8166

Aloituspäivämäärä

26.05.2015

Loppumispäivämäärä

13.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt