Hanke
Kehittämishanke - 259123

Investoinnin jälkeen – maitotilan kasvupaketti

Satafood Kehittämisyhdistys ry

- 30.05.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Satafood Kehittämisyhdistys ry, Faba osk. ja hankealueen maitotilat toteuttavat yhteistyössä Investoinnin jälkeen – maitotilan kasvupaketti hanketta. Tavoitteena on rajata karjatilan riskejä rakentamalla toimintamalli investoinnin jälkeiseen uuteen tilanteeseen. Hanke koostuu kahdesta osa-alueesta. Ensimmäisessä osa-alueessa tavoitteena on tunnistaa tilan investoinnin jälkeiseen toimintaan liittyvät riskit ja menestystekijät. Toisessa osa-alueessa luodaan tunnistamistyön pohjalta maitotilojen kasvupaketti toimintamalli. Hankealueella sijaitsee paljon investoineita maitotiloja, joiden tuotostaso on jäänyt alle koko maan keskituotoksen ja joiden koko potentiaali halutaan tuoda hanketoimilla esiin. Odotetut tulokset: Alueen investoineiden maitotilojen keskituotosta ja alueen tuotostasoa saadaan nostettua kohti valtakunnallista tasoa ja yli. Tilat saavat käyttöönsä toimintamalleja, joiden avulla saadaan hyödynnettyä tehdyt investoinnit täysimääräisesti. Vaikuttavuus: Tiloille muodostuu pysyviä toimintamalleja, jotka ovat osa nykyaikaista maidontuotantoa ja joiden avulla varmistetaan investoineiden tilojen parhaat mahdolliset jatkoedellytykset. Alueen maitotilojen valtakunnallinen kilpailukyky paranee. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan alueella 1.2.2024-31.5.2026. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat hankealueen maitotilat, välillisesti hyötyä kertyy koko maidon arvoketjulle ja hankealueelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259123

Loppumispäivämäärä

30.05.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO2

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt