Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 9131

Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 1

Föreningen Iskmosunden rf

09.07.2015 - 07.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

En vandringsled runt de natursköna sjöarna i Iskmo och Jungsund. Leden har planerats under ett Leader-projekt 2014: Förundersökning för Iskmoleden. I det första skedet färdigställs spångar och broar, skyltning, märkning och röjning av leden utförs, och två grillplatser samt ett vindskydd uppförs. Ett andra skede planeras senare med en bro till den natursköna udden Kråknässkatan i Skatasund, där en naturstig med informationstavlor om natur och historia samt ett grilltak/vindskydd uppförs. Då planeras också en lätt röjning av vegetationen mellan sjöarna för att möjliggöra en kanotled.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9131

Aloituspäivämäärä

09.07.2015

Loppumispäivämäärä

07.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt