Hanke
Kehittämishanke - 111918

Iskua Etelä-Pohjanmaalle – elvytystaitoja ja sydäniskureita kyliin

Sydän-Suomen alue ry

31.01.2020 - 26.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Etelä-Pohjanmaalla on suhteellisesti eniten maaseutualueella asuvia. Väestö on eriarvoisessa asemassa ensiavun saamisen suhteen asuinpaikasta riippuen. Etelä-Pohjanmaalla tapahtuu laskennallisesti vuosittain yli 100 sairaalan ulkopuolista sydänpysähdystä, joista vain 10% selviytyy. Kun verenkierto pysähtyy, aivot jäävät ilman happea ja ihminen menehtyy nopeasti. Jos sydän pystytään käynnistämään 3-5 minuutin kuluessa elottomuudesta, jopa 50-70 % potilaista selviytyy. Nopea toiminta edellyttää ensin paikalle saapuvalta elvytystaitoja. Elvytyssuositukset korostavat maallikon roolia sydänpysähdyspotilaan hoitoketjussa. Toiminta sydänpysähdystilanteessa, soitto hätänumeroon, peruselvytys ja sydäniskurin käyttö tulisi olla kansalaistaito. Iskua Etelä-Pohjanmaalle -hankkeen päätavoitteena on alueellisen eriarvoisuuden vähentyminen Etelä-Pohjanmaalla. Maaseudun asukkaiden ja toimijoiden sydänterveys ja turvallisuus vahvistuu elvytys- ja sydäniskurin käytön osaamisen ja sydäniskurimäärän kasvun myötä. Hanke työskentelee kylien, yhdistysten ja muiden toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttaen elvytysosaamisen lisäämiseen tähtäävää toimintaa, koordinoiden ja ohjaten sydäniskureiden hankintaa ja defi.fi-rekisterin päivittämistä sekä huolehtien elvytysosaamisen hyödyntämisestä alueilla. Hanke toteutetaan koko Etelä-Pohjanmaan alueella ja toteutuksessa hyödynnetään vahvasti Keski-Suomessa toimineen KanDee - Kansalaisen elvytystaidot ja defibrillaattorit maaseudun kartalle 1.1.2017-30.9.2018 -hankkeen kokemuksia. Hanke on yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka toimenpiteillä parannetaan maaseudun asukkaiden hyvinvointia, toimintavalmiuksia ja turvallisuutta. Investointihanke parantaa välillisesti hankintojensa osalta pieninfrastruktuuria. Hanke edistää pitkällä aikavälillä maaseudun asuttuna pysymistä sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä, paikallista omaehtoista ja itseohjautuvaa toimintaa eteläpohjalaisella maaseudulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

111918

Aloituspäivämäärä

31.01.2020

Loppumispäivämäärä

26.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt