Hanke
Investointihanke - 290596

Iso-Pappilan perinnebiotoopin laidunaitaus

Mäntyharjun kunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Mäntyharjun kunta rakennuttaa Iso-Pappilan museoalueelle lampaiden laidunaitauksen perinnebiotoopin ennallistamiseksi sekä museoalueen matkailuvetovoiman vahvistamiseksi. Laidunaitauksen rakentaminen kilpailutetaan asianmukaisesti ja lampaiden laidunnussopimus pyritään tekemään paikallisen lampurin kanssa. Laidunnussopimuksen mukaisesti lampuri on vastuussa lampaistaan. Aitauksen kunnossapidossa jatkossa vastaa Mäntyharjun kunta ja kunta sitoutuu perinnebiotoopin uusiutumisen mahdollistavaan toimintaan aitauksen käyttöiän ajaksi. Luonnonmukaisella maisemanhoidolla tavoitellaan luonnon monimuotoisuuden lisäämistä Iso-Pappilan alueella, koska alueelta on hävinnyt huomionarvoisia perinnebiotooppilajeja. Parhaassa tapauksessa alueelle saadaan laiduntamalla palautettua uhanalaisia kasvi- ja hyönteislajeja, jotka ovat kadonneet alueilta perinnebiotooppien uhanalaistumisen myötä. Laitumella, jolla ihmiset pääsevät kontaktiin lampaiden kanssa, on myös terapeuttinen vaikutus. Iso-Pappilan laitumen keskeinen sijainti mahdollistaa monien mm. mäntyharjulaisten perheiden käynnin lammasaitauksen vierellä sekä suoran kontaktin ottamisen lampaiden kanssa. Eläinten terapiakäytöstä yleisesti on todella paljon hyviä kokemuksia. Iso-Pappilan perinnemaisemaa elävöittävät, laiduntavat lampaat lisäävät myös alueen vetovoimaisuutta matkailu- ja virkistystarkoituksessa. Iso-Pappilan alueella järjestetään tulevana kesänä Mäntyharjun kunnan tapahtumia, mm. Kesäkauden avajaiset sekä Mäntyharjun kansalaisopiston matineat. Iso-Pappilan päärakennuksen taidenäyttely on avoinna heinäkuussa, näyttelyn nimi on Kuvattua kauneutta, näyttely on maksuton ja se esittelee Mäntyharjun kunnan omistamia taideteoksia. Näyttely tehdään yhteistyössä Taidekeskus Salmelan kanssa ja se toimii luonnollisena käyntikohteena myös Taidekeskus Salmelan kesävieraille

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

290596

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt