Hanke
Kehittämishanke - 101423

ITE Hämeessä – omaehtoinen luovuus matkailun voimavaraksi

Maaseudun Sivistysliitto ry

31.07.2019 - 08.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kartoitetaan Kanta- ja Päijät-Hämeen itseoppineita nykykansantaiteen tekijöitä sekä muita paikalliskulttuurin ja maaseutuperinteen kiinnostavia ilmentymiä. Kootaan ja tallennetaan uutta tietoa, esitellään ITE-taidekohteita yleisöille sekä tarjotaan tuloksia käytettäväksi kylien ja alueen brändäämiseen, maaseudun matkailupalveluihin, näyttely-, messu- ja julkaisutoimintaan. Kenttätyö tehdään vuosina 2020-2021. ITE-taiteilijoita etsitään, haastatellaan ja heidän tuotantoaan dokumentoidaan kirjallisesti, valokuvin ja videoin. Vastaavaa kartoitusta ei ole aiemmin tehty alueella. Kerättävää aineistoa arkistoidaan ja jaetaan monin tavoin sähköisillä alustoilla. Kiinnostavimpien kohteiden kanssa sovitaan niiden avoinna pitämisen ehdoista. ITE-taiteilijoita opastetaan ja ohjataan yleisön ja matkailutoimijoiden kanssa toimimiseen. Kohteista tehdään mm. karttaesite. Hankkeen aikana testataan kohteiden soveltuvuus ja kiinnostavuus laajempaan käyttöön. Kokemusten pohjalta kohteita myös tarjotaan liitettäviksi Hämeen maaseutu- ja kulttuurimatkailun reitistöihin. Kylien asukkaat ja paikalliset yhdistykset ovat hankkeen kohderyhmää. Heille tarjotaan matalan kynnyk-sen mahdollisuus osallistua yhteistoimintaan oman paikkakunnan ITE-taidekohteiden ja muiden paikalliskulttuurin kohteiden hyväksi. Näin syntyy jaettua kulttuuripääomaa, innostusta, oppimista, yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä sekä arvostusta paikalliskulttuuria ja -identiteettiä kohtaan. Koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen saadaan uusia paikallisia esimerkkejä, ja hankkeen tuotokset leviävät lapsille ja nuorille. Syntyy uudenlaisia näkökulmia maaseudun matkailullisiin vetovoimatekijöihin ja paikalliskulttuurin mahdollisuuksiin tuottaa omaleimaista tarjontaa. Hämeen ITE-taiteilijoita innostetaan keskinäiseen verkottumiseen sekä osallistumiseen ITE-taiteen juhlavuoden 2020 valtakunnallisiin tapahtumiin, joista yksi merkittävin on Hämeenlinnan taidemuseossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

101423

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

08.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt