Hanke
Kehittämishanke - 202146

ITE Uusimaaseutu – Paikallisuuden lumovoimaa matkailuun

Maaseudun Sivistysliitto ry

23.05.2022 - 29.02.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kartoitetaan uusmaalaisia itseoppineita nykykansantaiteen tekijöitä ja muita paikalliskulttuurin kiinnostavia ilmentymiä. Tallennetaan tietoa, esitellään ITE-taidekohteita yleisöille ja tuotetaan esittelyaineistoa mm. kylien, kuntien, maaseudun matkailupalvelujen, oppilaitosten ja taide-elämän tarpeisiin. Kenttätyövaiheessa tehdään taiteilijoiden etsinnät, haastattelut, dokumentoinnit ja arkistointi. Vastaavaa kartoitusta ei ole aiemmin tehty Uudellamaalla. ITE-taiteilijoita kannustetaan kohteidensa avoinna pitämiseen ja opastetaan yleisön ja matkailutoimijoiden kanssa toimimiseen. Kiinnostavimmista kohteista tuotetaan esittelyaineistoa karttapalveluihin ja medialle sekä matkailutoimijoille maaseutu- ja kulttuurimatkailun palveluihin. Hanke osallistaa eri kohderyhmiä: - alueen asukkaita antamaan vihjeitä taiteilijoista ja osallistumaan yhteisöllisiin toimenpiteisiin taidekohteiden hyväksi - ITE-taiteilijoita verkottumaan paikalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan - kylä- ja kuntatoimijoita ideointiin ja toimenpiteisiin kohteiden hyödyntämiseksi yhteisöissä - luovan alan yrittäjiä ja matkailutoimijoita kohteiden esittelyyn nykyteknologiaa monikanavaisesti käyttäen Tavoitellut tulokset: - kiinnostus ja arvostus kotiseutuun ja paikalliskulttuuriin kasvaa; löytyy mielekkäitä yhteisöllisen toiminnan muotoja sekä ideoita ja tahtoa kulttuuriympäristöjen vaalimiseen ja hyödyntämiseen; syntyy jaettua kulttuuripääomaa, innostusta, oppimista, yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä - ITE-taiteilijat saavat tunnettuutta, verkostoja ja itseluottamusta - alueen kulttuuritoimijat ja yhdistykset saavat näköaloja ITE-taiteilijoiden kanssa tehtävään yhteistoimintaan - syntyy ITE-taiteilijoita ja -kohteita esitteleviä aineistoja ja alustoja hyödyttämään kulttuurielämää ja matkailuelinkeinoja - koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen saadaan lapsille ja nuorille paikallisia esimerkkejä ja oppilaitoksiin opinnäytetöiden aiheita

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

202146

Aloituspäivämäärä

23.05.2022

Loppumispäivämäärä

29.02.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt