Hanke
Kehittämishanke - 59129

J2

Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys ry

31.12.2017 - 22.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

J2 hanke vahvistaa Hml:n seudun 4H:n toimintaa Janakkalassa, tukee yrittäjäverkoston elinvoimaisuutta ja täten elinkeinotoiminnan ja yhteisöllisyyden kehittymistä Janakkalassa, parantaa janakkalalaisten nuorten kesätyö- ja työllistymismahdollisuuksia sekä yritystoiminnan tuntemusta. Hanke nostaa aktiivisella yhteistoiminnalla sekä mestari-kisälli mallilla janakkalalaisten yritysten ja nuorten välisen yhteistyön uudelle tasolle. Hankkeen tarkoituksena on löytää ja aktivoida janakkalaisia nuoria yrittämiseen, lisätä alueen yrittäjäyhteistyötä sekä aktivoida kuntalaisia lähi- ja paikallispalveluiden käyttäjiksi vahvalla viestinnällä. Vahvistetaan yrittäjäverkoston toimintaa nuorten kanssa Janakkalassa ja täten edistetään yritysten ja seudun elinvoimaisuutta. Verkoston toimintaa monipuolistetaan muun muassa kokeilemalla innovatiivisia yhteistyömalleja, käynnistämällä olemassa olevien yritysten mentoritoiminta nuorille ja esimerkiksi mahdollistamalla pop up -yrittäjyys ja yhteisöllinen toiminta. Päätavoitteena on nuorten yrittäjien ja olemassaolevan yrityskentän yhteinen toiminta, synergia ja uudet mahdollisuudet. Hankkeessa tuotetaan sisältöä perinteisiin ja digitaalisiin medioihin, sekä ylläpidetään keskustelua, jonka tavoitteena on aktivoida kuntalaisia lähi- ja paikallispalveluiden pariin. Tavoitteena on myös kasvattaa tuotteiden ja palvelutarjoajien tunnettuutta sekä herättää kohderyhmässään aitoa kiinnostusta lähipalveluita ja -tuotteita kohtaan. Samalla kasvaa ymmärrys siitä, miksi on yhteinen etu valita lähipalvelu tai -tuote.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

59129

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

22.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt