Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 299054

Jäähilekone

Hauhon Järvituote

18.05.2024 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankitaan verkkokalastuksen saaliin jäähdyttämisen jäähilekone. Kilpailutus on järjestetty vertaamalla myynnissä olevien noin 100kg/vrk tuottavia jääkoneiden hintoja ja niistä hankittavaksi on valittu halvin. Hankeelle haetaan 50% tukea yhdessä erässä, toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

299054

Aloituspäivämäärä

18.05.2024

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt