Hanke
Investointihanke - 268056

Jaalan Liikasenmäen kanttiinitilojen saneeraus

Lions Club Jaala ry

- 29.04.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Keväällä 2022 Lions Club Jaala käynnisti hankkeen Jaalan Liikasenmäen alueen kehittämisestä. Osana tätä hankekokonaisuutta päätettiin alkuvuodesta 2023 laajentaa suunnittelu myös kanttiinitilojen saneeraukseen. Julkinen rahoitus kanttiinitilan saneeraukseen tullaan hakemaan Pohjois-Kymen Kasvun kautta. Laadukkaan suunnittelun hankkeelle mahdollisti se, että Jaalan Kotiseutusäätiö lupautui maksamaan kaikki suunnitteluun liittyvät kustannukset. Lions Club Jaalan mukana hanketta ovat olleet suunnittelemassa Jaalan Nuorisoseura ja Kouvolan soivat kylät ry. Liikasenmäki on Jaalan keskeinen tapahtumapaikka, jonka historia ulottuu satojen vuosien päähän. Liikasenmäen alue rakennuksineen on museoviraston suojeluksessa. Lions Club Jaala sai Liikasenmäen omistukseensa vuonna 1979 ja on ylläpitänyt, sekä kunnostanut aluetta siitä lähtien. Museovirasto on myöntänyt kajoamisluvan, joka sallii rakentamisen alueella. Liikasenmäen alue on ainutlaatuinen kokonaisuus ja tulevaisuudessa myös merkittävä tapahtuma-alue koko Kymenlaaksossa! Hanketta pidetään tärkeänä Jaalan seudulle, kuin myös Kouvolan seudulle. Liikasenmäen saaneeratut kanttiinitilat mahdollistavat alueen monipuolisen käytön ja alue palvelee tulevaisuudessa laajaa käyttäjäkuntaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

268056

Loppumispäivämäärä

29.04.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit vähämerkityksisenä tukena

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt