Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 68842

Jääli-Koiteli maastotietoreitti vaihe 2

Jäälin Asukasyhdistys ry

19.03.2018 - 21.10.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Jääli - Koiteli -maastietoreitti on Jäälin asukasyhdistyksen hanke, jossa rakennetaan vaellus- ja hiihtoreitti Jäälinjärven eteläpäästä Koiteliin. Reitti suunnataan kolmen alueelle rakennetun vesienhoitokosteikon kautta. Yhteys edellyttää pitkospuita ja ojia ylittäviä siltoja. Reitin varrella annetaan runsaasti informaatiota alueella nähtävistä aiheista, kuten maankäyttö mukaan lukien metsätalouden toimet, historia, vesienhoito sekä erilaiset luontokohteet.Ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu pääosa polkuyhteydestä, ja talvikäyttöä varten reitille on ajettu erämaalatu. Hakemuksen mukaisella jatkohankkeella rakennetaan uudelleen vanha, kulkukelvoton pitkosreitti Jäälinjärven eteläpäästä Kalamäkeen ja toteutetaan koko reitin palveluvarustus, johon kuuluu kaksi laavua nuotiopaikkoineen, näköalatasanne, lintutorni ja käymälä. Reitin alkuosa rakennetaan esteettömäksi. Kolmannessa vaiheessa reitti rakennetaan Koiteliin saakka. Hanke toteutetaan vuosina 2017 - 2021 yhteistyössä Kiimingin - Jäälin vesienhoitoyhdistyksen ja Jäälin Lionsien kanssa. Hanke palvelee Jäälin 5000 asukkaan sekä alueen koulujen ulkoilu- ja liikkumistarpeita sekä Koitelin alueen yrittäjiä. Tavoitteena on monipuolistaa Jäälin ja Koitelin palvelutarjontaa ja siten lisätä asumisviihtyvyyttä ja alueen vetovoimaa sekä avata Koitelin alueen matkailuyrittäjille uusia palvelumahdollisuuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

68842

Aloituspäivämäärä

19.03.2018

Loppumispäivämäärä

21.10.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt