Hanke
Kehittämishanke - 217798

Jaksamisen jäljillä

Nouseva Rannikkoseutu ry

09.11.2022 - 04.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa yhdistystoimijoiden jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on tunnistaa sekä jaksamiseen heikentävästi vaikuttavia kipupisteitä että jaksamista tukevia positiivisia elementtejä. Tavoitteena on löytää toimintamalleja siihen, miten jaksamista tukevia asioita voitaisiin vahvistaa ja miten jaksamiseen liittyvät haasteet voitaisiin ratkaista tai lieventää. Hankkeessa etsitään yhteistyössä paikallisten kokemusasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden kanssa erilaisia menetelmiä ja toimintamalleja Jaksamisen-työkalupakkiin, jota testataan ja kehitetään käytännössä jatkohankkeen aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

217798

Aloituspäivämäärä

09.11.2022

Loppumispäivämäärä

04.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt