Hanke
Valmisteluraha - 288888

Järjestötyötä kyliin

Rauman kaupunki

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Valmisteluraha-hanketta toteuttaa Rauman kaupunki, Etelä-Satakunnan 4H-yhdistys ry ja Pallo-Iirot ry. Hankeen tarkoitus on kartoittaa mahdollisuuksia viedä eri järjestöjen palveluita taajama-alueen ulkopuolelle. Toisena tavoitteena on valmistella älykäskylä-hankehakemus. Hankkeessa kartoitetaan järjestöjen valmius jalkauttaa palveluitaan lähi alueen kyliin. Hankkeessa syntyy "lukujärjestys", jota on tarkoitus alkaa toteuttamaan kehittämishankkeessa. Tavoitteena on saada aikaiseksi sellainen "lukujärjestys", joka kattaa laaja-alaisesti eri ikäisten ihmisten palvelutarvetta. Toiminnan tulee olla myös riittävän monipuolista, jalkautettavan järjestötoiminnan on tarjottava osallisuus mahdollisuus suurimmalle osalle ihmisiä. Hyödynsaajana voidaan pitää kylien asukkaita, virikkeellistä järjestötoimintaa tuodaan lähelle omaa asuinaluetta. Myös järjestöt tulee nähdä hyödynsaajana, kylillä tehtävä työ, saattaa tuoda uusia harrastajia toiminnan pariin. Kaupunki on hyödynsaajana esim. strategisesta näkökulmasta. aktiivinen ja kannustava järjestötyö ylläpitää ja kehittää kuntalaisten hyvinvointia, se osaltaan kasvattaa kaupungin pitovoimaa. Hankkeessa kartoitetaan rohkeasti Rauman lähialueen kylien mahdollisuutta osallistua toimintaan. Toiminta-alue on tarkoitus rajata Valmisteluraha-hankeen aikana. Hankkeen tarkoitus kestää kaksi kuukautta, päättyen viimeistään 30.6.2024

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

288888

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Älykäs kylä -valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt