Hanke
Kehittämishanke - 35666

Järki Pelto

Elävä Itämeri säätiö sr

31.12.2016 - 07.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Järki Pelto on Salossa, Paimiossa ja Sauvossa toimiva tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on lisätä viljelijöiden tietotasoa savimaiden kasvukunnon parantamisesta ja peltoluonnon monimuotoisuuden edistämisestä. Vuosien 2017-2018 aikana tarjotaan Salon, Paimion ja Sauvon viljelijöille laaja kokonaisuus maaperästä ja luonnon monimuotoisuudesta, sisältäen mm. seuraavia toimenpiteitä: 10 luentoiltaa (asiantuntijaluennot), viisi pellonpiennartilaisuutta, videoita ja muita neuvontamateriaaleja, facebook-ryhmä, tutustumismatkat Suomeen ja Ruotsiin sekä lehtijutut paikallislehtiin ja valtakunnallisiin lehtiin. Luentoja pitämään kutsutaan parhaita maaperätutkijoita, monimuotoisuuseksperttejä sekä käytännön soveltamiseen erikoistuneita neuvojia ja muita asiantuntijoita, tarvittaessa myös ulkomailta. Tämän kautta saadaan lisättyä viljelijöiden ja tutkijoiden välistä vuoropuhelua. Merkittävää hankkeessa on, että sen koordinoinnin hoitaa viljelijä, jonka apuna hankkeen sisältöä ideoi n. 8-henkinen paikallisista viljelijöistä koostuva ryhmä. Tällä tavalla voidaan entistä tehokkaammin saavuttaa viljelijöitä mukaan tilaisuuksiin oppimaan ja sitä kautta siirtämään tietoa käytäntöön. Hankealue sijaitsee Saaristomeren valuma-alueella, ja pintavesien ekologinen tila rannikkovesillä vaihtelee huonosta tyydyttävään. Parantamalla maan kasvukuntoa saadaan ravinteet ja pintamaa pidettyä pellossa, mikä suoraan parantaa vesistöjen tilaa ja hyödyttää viljelijää resurssien tehokkaampana hyödyntämisenä. Samoilla toimenpiteillä voidaan lisätä maaperän ja maanpäällisen peltoluonnon monimuotoisuutta. Baltic Sea Action Groupin hallinnoiman hankkeen partneri on Luonnon- ja riistanhoitosäätiö ja yhteistyökumppaneita ovat Salon ja Paimion kaupungit sekä Sauvon kunta ja Paimionjokiyhdistys ry. Hankkeen budjetti on 138 081,80 euroa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

35666

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

07.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Vesien suojelun ja ravinteiden kierrätyksen hanke- ja yritystuet.

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt