Hanke
Kehittämishanke - 300644

Järvi-Suomen kosteikko- ja valuma-aluesuunnittelun koulutushanke

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys r.y.

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Vesienhoidon ja ympäristöhallinnon alalla havaittu huutava kosteikkosuunnittelijapula ja alati kasvava tarve monivaikutteiselle valuma-aluesuunnitteluosaamiselle on monia vesistö- ja ympäristöhankkeita hidastava osatekijä. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys vastaa tämän erityisosaamisen kasvattamisen tarpeeseen kosteikko- ja valuma-aluesuunnittelun koulutushankkeella. Hankkeella tavoitellaan erityisesti Järvi-Suomen vesistöjen hyvän tilan saavuttamista ja säilyttämistä sekä luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä kouluttamalla uusia kosteikko- ja valuma-aluesuunnittelijoita. Hankkeen kohderyhmää ovat valuma-alueilla tehtävän ympäristö-, ilmasto- ja monimuotoisuustyön sekä vesiensuojelun asiantuntijat, tai muutoin vastaavat pohjatiedot omaavat, jotka voivat hyödyntää oppimaansa omassa työssään välittömästi. Hankkeessa on mahdollista tuottaa uusia kosteikko- ja valuma-aluesuunnittelijoita useiden maakuntien alueelle Järvi-Suomen alueelle. Lopullisia hyödynsaajia ovat kaikki Suomen vesistöt ja niiden käyttäjät. Hanke on kaksivuotinen ja siinä toteutetaan kaksi koulutuskokonaisuutta: kosteikkosuunnittelun koulutus vuonna 2024 ja valuma-aluesuunnittelun koulutus vuonna 2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

300644

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Ympäristö- ja ilmastokoulutushanke

Toimenpiteen tyyppi

Koulutushankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus maaseudun toimijoille

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt