Hanke
Kehittämishanke - 23754

Järvikunnostusyhteistyön esiselvityshanke

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr

31.03.2016 - 20.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke on luonteeltaan esiselvityshanke, jonka tavoitteena on tunnustella suomalaisten, ruotsalaisten ja virolaisten järvikunnostustoimijoiden yhteistyövalmiuksia kokonaisvaltaisen vesienhoidon teemoissa. Esille nousevia aiheita ovat ainakin: ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentäminen, hoitokalastusasiantuntemuksen ja -kokemusten vaihtaminen ja yhdistäminen, leväkukintojen ennakoiminen ja niiden haittojen torjunta sekä kokonaisvaltaisen järvenhoidon toimintamallit. Tavoitteena on luoda hankekonsortio, jonka jäsenet hakevat omilta Leader-toimintaryhmiltään rahoituksen Vesijärvisäätiön koordinoimaan hankekokonaisuuteen. Esiselvityshankkeessa laaditaan yhteinen projektisuunnitelma ja sen edellyttämä budjetti sekä niihin pohjautuva hankekumppanien yhteistyösopimus. Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää matkoja Ruotsiin ja Viroon, jotta hankkeen yksityiskohdista voidaan sopia tarkemmin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

23754

Aloituspäivämäärä

31.03.2016

Loppumispäivämäärä

20.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt