Hanke
Kehittämishanke - 76257

Järviylängön helmet

ProAgria Etelä-Suomi ry

30.06.2018 - 13.06.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Järviylängön helmet yritysryhmähanke toteutetaan 1.6.2017- 31.12.2020. Yritysryhmään kuuluu 7 yritystä, jotka toimivat Forssan seudulla. Hankkeessa mukana olevat yrittäjät täydennyskouluttavat itseään sekä luovat alueelle uudenlaista matkailupalvelujen tarjooma kokonaisuutta ja huomioivat yksityismatkailijoiden lisäksi yritys-ja ryhmämatkailun kansainvälistä asiakaskuntaa myöden. Hankittavan valmennuksen ja yrityskohtaisen coachingin ja brändikehityksen avulla on tavoitteena kehittää uusia palvelutuotteita ja tehdä tuotekehitystä nykyisen palvelutarjoaman monipuolistamiseksi. Laajempi ja monipuolisempi palvelutarjonta mahdollistaa markkinoinnin uusille asiakasryhmille ja siten lisää yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta sekä tuloksen tekokykyä. Hankkeen aikana on tarkoitus, että nuoremmat ja pidempään toimineet alan yritykset löytävät tehokkaammin synergiaetua ja seudulle saapuvien matkailijoiden viipymät kasvavat. Eri ikäisten yritysten yhteistyö kehittää elinvoimaista matkailutoimialaa ja mahdollista työpaikkojen kehittymisen. Osa valmennuksesta toteutetaan yritysryhmän yrittäjille yhdessä ja yrittäjät kehittävät toimintamallin, johon muutkin alueen halukkaat yrittäjät halutessaan tulevat mukaan . Yrittäjien tavoitteena on keskinäisen verkostoitumisen kautta myös auttaa toisiaan, tukea sparrata, neuvoa ja yhdessä tuote kehittää palveluja hankkeen aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

76257

Aloituspäivämäärä

30.06.2018

Loppumispäivämäärä

13.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt