Hanke
Kehittämishanke - 97604

Johtajuuden tikkaat

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.07.2019 - 13.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja pilotoida maatilayrittäjille soveltuvia johtamisen toimintamalleja, jotka perustuvat tutkittuun ihmisen käyttäytymismalli -tietoon. Hankkeen aikana muodostetaan neljä eri käyttäytymistyyppisille ihmisille soveltuvaa johtamisen toimintamallia, jotka antavat kunkin ryhmän edustajalle selkeästi toimivampia ja osuvampia maatilan johtamisen käytänteitä kuin yleisellä tasolla annettavissa koulutuksissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa ja kasvattaa maatilayrittäjien johtamisosaamista huomioimalla inhimillisen perusluonteen merkitys johtamistyössä. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Leader Suupohjan -alueen maatilayrittäjien ja maatalouden sidosryhmien kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

97604

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

13.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt