Hanke
Kehittämishanke - 84047

Joroisten Biokaasu

ProAgria Etelä-Savo ry

31.10.2018 - 28.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa maatilojen kannattavuutta ja monipuolistaa ryhmässä mukana olevien maatilojen tulorakennetta biokaasutuotannon avulla. Hankkeessa selvitetään tuotannollis-taloudellisesti paras tapa järjestää viiden maatilayrityksen ryhmän yhteisesti järjestetty biokaasun tuotanto, jakelu ja raaka-aineen hankinta Joroisissa. Hankkeessa tuotetaan ryhmän maatalousyrittäjille tietoa biokaasuliiketoiminnan kannattavuuteen, raaka-aineen hankintaan, tuotantoon ja jakeluun liittyen. Tiedon avulla tuetaan ryhmän päätöksentekoa ja liiketoiminnan perustamista ja aloittamista. Hankkeessa toteutetaan yritysryhmän yhteistä kehittämistä. Hanketta hakee ja hallinnoi ProAgria Etelä-Savo ry. Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2018-31.1.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

84047

Aloituspäivämäärä

31.10.2018

Loppumispäivämäärä

28.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt