Hanke
Investointihanke - 274610

Joutsan talomuseon investointihanke

Joutsan Kotiseutuyhdistys ry

- 29.09.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella kunnostetaan Joutsan Talomuseon alueen rakennuksia ja rakennelmia sekä parannetaan opastusta alueelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

274610

Loppumispäivämäärä

29.09.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt