Hanke
Kehittämishanke - 52036

JS2020

Joutsan Seutu Oy

31.08.2017 - 11.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

JS2020-hankkeen tarkoituksena on aktivoida Joutsan seutukunnalla toimivia yrityksiä markkinoimaan palveluitaan kohdennetummin sekä kehittää yhdessä uusia monikanavaisia markkinointitoimenpiteiden kokonaisuuksia, jotka vastaisivat nimenomaan paikallisten, maaseutumaisessa seutukeskuksessa toimivien yritysten tarpeisiin. Hankkeessa käynnistetään yhteistyö Joutsan Seudun sekä neljän sen perinteisen printtimainonta-asiakkaan kesken. Yritykset on valittu tarkoituksella hyvin erilaisilta toimialoilta ja niiden tarpeet ovat keskenään erilaisia. Näiden pilottiyritysten avulla pyritään luomaan Joutsan Seudun käyttöön monikanavaiset ilmoitustuotteet, jotka olisivat seutukunnalla toimivien yrityksien näkövinkkelistä vaikuttavia, helppokäyttöisiä ja vastaisivat tarpeisiin. Yritykset kehittävät ja testaavat hankkeen aikana erilaisia markkinointikanavia ja -kokonaisuuksia sekä arvioivat niiden vaikutuksia ja tuloksia. Yhteisten kehittämistoimenpiteiden lisäksi jokaiselle yritykselle on listattu myös joitakin yrityskohtaisia kehittämistarpeita. Pilottivaiheen jälkeen hyötyjä ja onnistuneita kokemuksia pyritään saamaan laajemmin käyttöön koko seutukunnan yrityskentällä. Hanke on Joutsan Seutu Oy:n vetämä ja koordinoima yritysryhmähanke. Hankeen toteutusaika on 1.9.2017-31.12.2018. Kustannusarvio on 76840,00 euroa, johon haetaan 57630,00 euron julkista rahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

52036

Aloituspäivämäärä

31.08.2017

Loppumispäivämäärä

11.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt