Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 22680

Juankosken Ruukki -kehittämisinvestoinnit

Juankosken kaupunki

15.03.2016 - 04.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Juankosken Ruukki -kehittämisinvestoinnit hanke on osa Juankosken Ruukki -hanketta. Tässä hankeosiossa suunnitellaan ja valmistetaan ruukkialueelle opaskyltit ja opastusjärjestelmä. Opasteet tehdään samaan ilmeeseen kuin muukin Juankosken Ruukki -konsepti. Juankosken Ruukki -hanke toteutetaan ostopalveluna eri asiantuntijoista koostuvalla yhteistyöverkostolla. Juankosken kaupungin elinkeinotoimi vastaa hankkeen toteutuksesta, ostopalvelujen kilpailutuksesta, toiminnan ohjauksessa ja yhteistyöverkoston toiminnasta. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan laaja-alaisella yhteistyöllä alueen yhdistysten, koulun, Juankosken lukion Työosuuskunta Pisneksen, alueen yritysten ja ostopalveluasiantuntijoiden kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22680

Aloituspäivämäärä

15.03.2016

Loppumispäivämäärä

04.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt