Hanke
Kehittämishanke - 30335

Juupajoen laajakaistahanke

Juupajoen kunta

08.06.2016 - 16.08.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yhteiskunta on digitalisoitumassa, mikä tarkoittaa, että sekä kaupallisia että julkisia palveluja siirtyy yhä enenevässä määrin verkkoon. Kunnan kilpailukyvyn kannalta on tärkeää pysyä tässä vauhdissa mukana. Juupajoen kunta on toteuttamassa selvitys- ja suunnitteluhanketta, jossa kartoitetaan kiinteiden laajakaistayhteyksien saatavuus kunnassa. Alueella toimivat operaattorit eivät ole olleet kiinnostuneita investoimaan kuitua kunnan alueelle. Tavoitteena hankkeessa on toteuttaa kattava valokuituverkkosuunnitelma koko kunnan alueelle. Hankkeessa selvitetään markkinaehtoisesti rakentuvat alueet, muut toteutettavat hankealueet ja vaihtoehtomallit teknistaloudellisesti kiinteän kuituverkon ulkopuolelle jääville alueille. Työn lopputuotoksena on kokonaisvaltainen laadukas suunnitelma, jonka pohjalta voidaan aloittaa laajakaistan rakentaminen. Hankkeesta hyötyvät kuntalaiset laajasti: asukkaat, yritykset, julkishallinnon toimijat sekä vapaa-ajan asukkaat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

30335

Aloituspäivämäärä

08.06.2016

Loppumispäivämäärä

16.08.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt