Hanke
Kehittämishanke - 75022

Juventude -hanke (työnimi) -Esiselvitys kansainvälisestä, nuorten ympäristöherkkyyttä edistävästä hankkeesta

Maaseudun Sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys ry

31.08.2018 - 01.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia ja edellytyksiä kansainväliseen Leader-hankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä nuorten ympäristöherkkyyttä ja tiedostamista. Ympäristöherkkyys laajempi käsite kuin esimerkiksi luontosuhde. Ympäristöherkkyydellä tarkoitetaan tässä hankkeessa laajaa suhdetta ympäristöön, niin rakennettuun kuin luonnon ympäristöön. Tutkimusten mukaan nuoria kiinnostaa ympäristöasiat ja ilmastonmuutoksen hidastaminen. On kuitenkin myös huomattu, että konkreettisia asioita, yhteisiä tekoja tai vapaaehtoistyötä asioiden edistämiseksi on vaikeampi saada alulle. Nuoret voivat myös tarvita rohkaisua toiminnan aloittamiseen ja konkreettista apua ja taitoja yhteisen toiminnan järjestämiseen. Nuoret ovat huomisen toimijoita, ilmiöiden ja käsitysten määrittelijöitä ja päättäjiä. On keskeistä luoda heille toimintavalmiuksia tehdä itsensä ja yhteisönsä kokoisia ratkaisuja liittyen yhteiseen ympäristöön ja kestävään kehitykseen. Hankkeen suurimpia anteja voi olla eri maissa asuvien nuorten välinen dialogi. Nuorille maapalloistuminen on arkipäivää ja itsestäänselvyys. Sosiaalinen media, vlogit ja tube-ilmiöt tuovat nuorisokulttuuria tutuksi eri puolilta maailmaa. Varjopuolena jatkuvan kasvun ja globaalin talouden tarve tuottaa kuitenkin uusia sosiaalisia ja ekologisia haasteita. Myös ennakkoluuloisuus ja rasismi ovat saaneet uusia näkyviä muotoja. Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia kaikkialla, se voi olla siis myös yhdistävä tekijä. Jokaisella maalla on omat erityislaatuisuutensa ja ekososiaaliset kipupisteensä, joiden pohtiminen ja jakaminen yhdessä voi olla hyödyllistä paitsi ympäristölle, myös nuorten oman kasvun ja ymmärryksen laajentamisessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

75022

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

01.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt