Hanke
Kehittämishanke - 32

Kaakkois-Suomen tuki-info: tiedonvälityshanke

ProAgria Etelä-Suomi ry

02.03.2015 - 27.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tiedotetaan viljelijöille uuden ohjelmakauden 2015 ¿ 2020 tuista ja korvauksista siten, että korvausten haussa tapahtuisi mahdollisimman vähän tilakohtaisesti virhevalintoja ja hyödynnettäisiin täysimääräisesti ympäristökorvauksen toimenpiteet. Tiedottaminen tapahtuu info-tilaisuuksissa, joissa keskitytään ohjelman ja korvausten perusteisiin sekä pyritään siihen, että ohjelmakauden tavoitteet ja kokonaisuus ymmärretään mahdollisimman hyvin. Tilaisuuksissa tiedotetaan, opastetaan ja kannustetaan viljelijöitä ottamaan sähköinen tukien haku käyttöön mahdollisimman laajasti. Hankkeen tuloksellisuutta mitataan toteutuneiden tilaisuuksien määrällä.. Uuden ohjelmakauden 2015 ¿ 2020 eri korvausmuotojen ja hakumenettelyn muutoksista ja tukiehdoista järjestetään 21 info-tilaisuutta keväällä 2015 Kaakkois-Suomessa. Hanke toteutetaan neuvonnan keinoilla tiedottamalla ja kannustamalla tilaisuuksien osallistujia omaksumaan ohjelmakauden uudet menettelyt. Infotilaisuudet järjestetään saman sisältöisinä koko hankealueella. Kohderyhmä jakaantuu kolmeen erilaiseen ryhmään. Nämä ovat kasvinviljelytilat, luomutilat ja kotieläintilat. Toteutusvastuu on ProAgria Etelä-Suomella, joka hakee rahoituksen Kaakkois-Suomen Ely-keskukselta. Tilaisuuksien kouluttajina toimivat ProAgria Etelä-Suomen asiantuntijat. Tilaisuuksien järjestäjänä toimii Kaakkois-Suomen MTK. Tilaisuuksissa asiantuntijoina ovat läsnä kuntien ja Ely-keskusten viranomaiset. Hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen alueella. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen maatalousyrittäjät. Hanke alkaa helmikuussa 2015 ja päättyy kesäkuun lopussa 2015. Hankkeen info-tilaisuudet järjestetään 17.3. ¿ 15.4 välisenä aikana

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

32

Aloituspäivämäärä

02.03.2015

Loppumispäivämäärä

27.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt