Hanke
Kehittämishanke - 107249

Kaakon puurakentaminen kasvuun

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2019 - 14.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on Suomen metsäkeskuksen hallinnoimana toteuttaa Kaakkois-Suomen alueella (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) puurakentamisen edistämisen hanke, jossa kohderyhmänä ovat alueen yritykset ja alueen kunnat sekä välillisesti verkostoitumisen kautta valtakunnallisesti puutuotealan toimijat. Hankkeen tavoitteena on käynnistää tavoitteellinen puurakentamisen ja puun infra rakentamisen kehittäminen Kaakkois-Suomen alueella. Hankkeessa pyritään lisäämään Kaakon alueen kuntapäättäjien ja toimijoiden sekä alueen yritysten tietoutta puurakentamisesta sekä osallistamaan alueelliset toimijat voimakkaammin toimimaan yhdessä biotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi puurakentamisessa. Suomessa biotalouden edistämisen tavoitteet ovat olleet valtakunnan poliittisissa ohjelmissa viime vuosina näkyvästi esillä mutta niiden jalkauttamisessa alueellisiksi toimenpiteiksi on ollut vaikeuksia. Puurakentaminen on kuitenkin laajasti ymmärretty ja tunnustettu yhdeksi keskeisimmistä puun käytön lisäämisen mahdollisuuksista ja siten tärkeäksi ilmastomuutoksen torjunnassa. Kaakkois-Suomessa ei ole tällä EU:n ohjelmakaudella toteutettu suoranaisia puurakentamisen edistämiseen tähtääviä hankkeita. Puurakentamisen toteutuksessa olevat tai valmistuneet kohteet ovat alueella harvassa ja ovat edelleen pilottirakentamista. Mansikkalan koulukeskuksen toteutus puurakenteisena Imatralla on saanut valtakunnallisesti myönteistä julkisuutta puun käytöstä julkisessa rakentamisessa ja siten esimerkkinä kaakon alueen kunnille vastaavanlaisissa tarpeissa korvata homekoulut ja päiväkodit terveillä puurakenteilla. Puurakentamisella on terveysvaikutusten lisäksi mahdollisuus olla tärkeässä roolissa aluetalouden, ilmastotavoitteiden ja työllisyyden parantamisessa Kaakkois-Suomessa. Hankkeen tavoitteena on saada kaakkoisen alueen kuntapäättäjät sekä erityisesti alueen puualan yritykset sekä rakennusliikkeet yhteisesti osallistumaan kaakon alueen puurakentamisen edistämisen suunnitteluun ja toteutukseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

107249

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

14.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt