Hanke
Kehittämishanke - 35561

KaakonKantri 2 – Kaakkois-Suomen viestintähanke

Leader Länsi-Saimaa ry

31.01.2017 - 27.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

KaakonKantri 2 tiedottaa maaseudun rahoitusmahdollisuuksista ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista Kaakkois-Suomessa monikanavaisesti, pääsääntöisesti sähköisten viestintäkanavien kautta. Tavoitteena on lisätä Kaakkois-Suomen yrittäjien ja asukkaiden kiinnostusta erityisesti ohjelman yritystukia ja maatilatukia kohtaan, vahvistaa yhteistyöverkostoja ja lisätä alueen hyvinvointia ja elinkeinojen kehittymistä. Lisäksi tavoitteena on lisätä ja vahvistaa maaseututoimijoiden, yritysten, tilallisten sekä yhdistysten viestintäosaamista, hyvien toimintamallien ja käytäntöjen jakaminen, myönteisen paikallisidentiteetin vahvistaminen Kaakkois-Suomessa sekä vahvistaa myönteistä kuvaa maaseudusta laadukkaana asuin-, yrittämis- ja lomailuympäristönä Toimenpiteitä ovat mm. sisällöntuotanto KaakonKantri.fi - sivuille ja sosiaaliseen mediaan, sähköisen viestinnän ja markkinoinnin työpajat, yleiset viestintäkoulutukset, tutustumisretki maaseutuohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin, messuille ja tilaisuuksiin osallistuminen, bloggaajayhteistyö, esittelyvideot ja muu esittelymateriaali. Pääkohderyhminä ovat yrittäjät, maatalousyrittäjät, yhdistysten edustajat sekä asukkaat. Hanke tekee yhteistyötä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien sekä muiden maaseutu- ja yritystoimijoiden kanssa edistäen näiden verkostoitumista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

35561

Aloituspäivämäärä

31.01.2017

Loppumispäivämäärä

27.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt