Hanke
Kehittämishanke - 112227

KAAKONKANTRIN KIRI

Leader Länsi-Saimaa ry

31.01.2020 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ohjelmakausi 2014-2020 on loppusuoralla, joten kauden tuloksista, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta viestinnän tärkeys korostuu. Lisäksi rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen jatkuu vuoden 2020 ajan. Hankkeen toiminta-alueena on Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso). Pääkohderyhminä ovat yrittäjät, maatalousyrittäjät, yhdistykset sekä asukkaat. Tavoitteena on: 1) mahdollisimman moni kaakkoissuomalainen yrittäjä ja maanviljelijä tietää, että maaseuturahastosta voi hakea tukea vielä vuoden 2020 aikana. 2) suuren yleisön tietoisuus maaseutuohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta kasvaa Kaakkois-Suomessa. 3) hanketoteuttajat oppivat viestimään paremmin hankkeitten tuloksista ja vaikuttavuudesta. Viestintä maaseutuohjelman vaikutuksista Kaakkois-Suomessa lisääntyy. Vuoden 2020 aikana satsataan erityisesti yrityksille suunnatun rahoitustiedon levittämiseen, mikä toteutetaan kaupallisella mediayhteistyöllä, omalla juttu- ja videotuotannolla sekä maksetuilla some-kampanjoilla. Vuoden 2020 loppupuolella paino siirretään ohjelmakauden tuloksista ja vaikutuksista viestimiseen suurelle yleisölle. Tämä toteutetaan omalla video- ja juttutuotannolla, some-tiedottamisella ja painetulla julkaisulla, jota käytetään työvälineenä esimerkiksi yleisötapahtumissa. Hankevetäjille järjestetään viestintään liittyviä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden vaikutuksesta hankkeiden oma vaikuttavuusviestintä lisääntyy. Medialle järjestetään vierailuja maatiloilla, joissa on toteutettu onnistuneesti ympäristötoimia, esim. hiiliviljelyä. KaakonKantrin kiri lisää tietoa maaseutuohjelman yritysrahoituksesta ja ohjelman vaikut-tavuudesta Kaakkois-Suomessa. Myös kaakkoissuomalaisen maaseudun imago viihtyisänä ja vireänä asuin- ja yritysympäristönä vahvistuu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

112227

Aloituspäivämäärä

31.01.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt