Hanke
Investointihanke - 295361

Kairalan kedot kuntoon!

Kairalan Kyläseura ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kairalan kylämaisema on rakentunut vuosisatojen aikana voimallisen maatalouden harjoittamisen myötä. Kyläalueella on laajoja sarkapeltoja, jokivarressa reheviä ja monimuotoisia niittyjä sekä peltoaukeita ja lajistoltaan rikkaita perinnebiotooppialueita. Luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksesta on syntynyt lajistoltaan monimuotoinen ja vyöhykkeinen kulttuurimaisema, jota uhkaa maataloustoiminnan vähentymisen myötä maisemanhoitotöiden vaativuus. Hankkeessa hankitaan piennarmurskain yleishyödylliseen käyttöön kulopeltojen ja viljelysteiden pientareiden hoitoon. Tavoitteena on kulttuurimaiseman säilyminen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Hanke tukee valtakunnallisesti arvokkaan maisemanhoitoalueen hoidon jatkuvuutta. Hoidettu kylämaisema lisää myös asukkaiden viihtyvyyttä, ja parantaa kylämatkailun mahdollisuuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

295361

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset luonnon monimuotoisuusinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO6

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt