Hanke
Investointihanke - 253935

Kaivonpaikkatutkimukset, koepumppaus ja uuden siiviläputkikaivon rakentaminen Alajärven vesiosuuskunnalle

Alajärven vesiosuuskunta

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kaivonpaikkatutkimukset, koepumppaus ja uuden siiviläputkikaivon rakentaminen Alajärven vesiosuuskunnalle 2019-2020 Geologian tutkimuskeskuksen toimesta tehtiin Hyöringinharjun pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys, jossa kaksi kohtaa todettiin mahdollisiksi kaivon paikoiksi. Hyöringinharjun pohjavesialueelle tehtävien kaivonpaikkatutkimusten tarkoituksena on selvittää valittujen kohtien soveltuvuus siiviläputkikaivon rakentamiseen. Koepumppauksella hankitaan tietoa vedenottolupaa varten alueen pidempiaikaisesta veden antoisuudesta, laadusta ja vedenoton ympäristövaikutuksista. Rakennettava siiviläputkikaivo toimii valmiin vedenottamon vedenottokaivona. Tavoitteena on saada tehtyä siiviläputkikaivo josta saadaan toimitettua hyvää talousvettä alueen asukkaille. Tavoitteena on myös saada hyödynnettyä pohjavesialueen pohjavettä tehokkaasi, kevennettyä pohjavesialueen pistemmäistä kuormitusta sekä parantaa vesilaitoksen toimintavarmuutta. Kaivonpaikkatutkimukset suoritetaan 2023 aikana, siiviläputkikaivon rakentaminen ja koepumppaus 2024 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

253935

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Vesihuoltoinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt