Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 145462

KAJAANIN ETELÄ- JA LÄNSIPUOLEN KYLIEN VALOKUITUVERKON RAKENTAMISHANKE

Osuuskunta Siikaverkko

30.09.2020 - 29.06.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tämän rakentamishankkeen kohderyhmänä ovat Kajaanin kaupungin länsi- ja eteläpuolisten kylien asukkaat, kuntalaiset, yhteisöt ja toimijat. Hyödynsaajia ovat asukkaiden lisäksi palveluiden tarjoajat, julkishallinto, yritykset ja muut toimijat, jota voivat nopean tietoliikenneyhteydenavulla tarjota palveluita kaikille alueen asukkaille. Palvelujen sähköistäminen lisääntyy ja monipuolistuu, joten laadukkailla tietoliikenneyhteyksillä maaseudun samanarvoisuus ja yhteiskunnassa mukana oleminen turvataan. Nopeat tietoliikenneyhteydet tuovat maaseudulle parempia mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja työn tekemiseen. Tavoitteena on turvata ajasta ja paikasta riippumattomat tehokkaat sähköiset palvelut ja nopeat tietoliikenneyhteydet kaikille kuntalaisille. Ne toimivat kuten sähkö ja vesi – aina ja katkottomasti. Siikaverkko Osuuskunta rakentaa laajakaistayhteydet Kajaanin kaupungin seuraaville alueille kaikkien saataville koteihin, yrityksiin ja muihin toimipisteisiin seuraavalla alueella: Ojanperä, Käkilahti, Vuolijoki, Vuottolahti, Koski, Ounas, Mainua, Vuoreslahti. Yhteydet rakennetaan valokuidulla, joka on paras, tehokkain ja pitkälle tulevaisuuteen kantava toteutustapa. Osuuskunta hakee rahoituksen Kainuun ELY-keskukselta ja rahoituslaitoksilta ja toteuttaa hankkeen noudattaen hankintalakia ja yleisiä kilpailuttamismenettelyjä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

145462

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

29.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt