Hanke
Kehittämishanke - 62226

Kakslammin suojelualueen kehittämishankkeen suunnittelu

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö sr

20.12.2017 - 07.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö ry kehittää pitkäjänteisesti Hausjärven Ryttylässä sijaitsevan Kakslammin aluetta ja hakee rahoitusta kehittämishankkeen suunnitteluun ja keväällä 2018 tehtäviin ensimmäisiin hoitotoimenpiteisiin. Kyseessä on Suomessa ainutlaatuinen projekti, jossa entinen soranottoalue suojeltiin syyskuussa 2017 arvokkaana paahdeympäristönä, jossa esiintyy useita uhanalaisia hyönteislajeja. Alue siirtyi säätiön omistukseen Rudus Oy:ltä elokuussa 2017. Nyt suojeltavalla soranottoalueella on liikunta- ja frisbeegolf -reitit, joita Ryttylän kyläläiset ja kuntalaiset käyttävät aktiivisesti. Aluetta tullaan hoitamaan ja kehittämään sekä siellä esiintyvien uhanalaisten lajien suojelemiseksi että kuntalaisten monipuolisten ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi. Säätiön tavoitteena on hoitaa Ryttylän soranottoaluetta erilaisin pitkäaikaisin toimenpitein, jotta alueella maanpinta pysyy riittävän avoimena paahdealueen lajien säilymisen turvaamiseksi. Tähän kuuluu lupiinien leviämisen estäminen sekä taimikon harkittu raivaaminen niin tasamaalta kuin rinteiltä umpeenkasvun estämiseksi. Lisäksi pyrimme lisäämään alueella lahopuun määrää, ja tekemään mahdollisesti rajoitettuja maansiirtoja savisten alueiden peittämiseksi soralla. Nyt tehtävän suunnitelman lisäksi haemme rahoitusta talvella ja keväällä tehtäviin ensimmäisiin hoitotoimenpiteisiin, kuten mäntytaimikon harventamiseen. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on tehnyt Hausjärven kunnan kanssa 20 vuoden vuokrasopimuksen, jolla turvataan kuntalaisten ulkolu- ja virkistysmahdollisuudet. Tarkoituksenamme on suunnitella Ryttylän Kirin ja kunnan kanssa olemassa olevien ulkoilureittien käyttöä ja hoitoa sekä mahdollista lisäämistä esimerkiksi senioreille tarkoitetulla reitillä ja koko alueella kiertävällä luontopolulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

62226

Aloituspäivämäärä

20.12.2017

Loppumispäivämäärä

07.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt