Hanke
Paikallinen kehittäminen - 266085

Kala-Dealer

Pudasjärven Kehitys Oy

30.04.2024 - 29.04.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää kaupallisen kalastamisen sijoittumista ja kehittymistä Pudasjärvellä sijaitsevilla valtion ja osakaskuntien vesialueille. Lisäksi madaltaa lyhytkoulutuksilla kynnystä lähikalaa välittävien ja jalostavien yritysten perustamista pohjautuen matkailu- / vähittäiskaupanalan kysyntään ja mahdollisuuksiin. Testataan käytännössä näytösluontoisesti nuottauksen toimintaa / toimivuutta kahdella valitulla järvellä. Samalla selvitetään mitä ja minkäkokoista kalaa / kalalajeja olisi saatavilla ja missä määrin. Lisäksi selvittää vähempiarvoisten kalojen hyödyntämismahdollisuuksia lähialueen kalanjalostajien tarpeet huomioiden. Hankkeella tuotetaan tietoa ja osaamista, sekä parannetaan toiminta- ja sijoittumisedellytyksiä perustettaville / lähialueella toimiville kalastus ja kalanjalostusyrityksille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

266085

Aloituspäivämäärä

30.04.2024

Loppumispäivämäärä

29.04.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Paikallinen kehittäminen

Alatoimenpide

3.1 Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Paikalliset kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt