Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 265718

Kala-Lapin toiminnan kehittämishanke

Kala-Lappi Oy

31.10.2023 - 29.07.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella kehitetään Kala-Lapin toimintaa kokonaisvaltaisesti eri osa-alueilla kuten; digitaalinen siirtymä / datan hyödyntäminen, tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen, uusien tuotteiden kehittäminen ja jalostusarvon parantaminen sekä tuotekehityksen, tuotannon, markkinoinnin ja talouden kehittäminen ja yhteensovittaminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

265718

Aloituspäivämäärä

31.10.2023

Loppumispäivämäärä

29.07.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.2 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupan pitämisen, laadun, lisäarvon ja jalostamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kauppa, jalostus, laatu ja lisäarvo

Toimenpiteen tarkenne

Kalan jalostuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt