Hanke
Investointihanke - 253411

Kalamajan kunnostus kaikille avoimeksi kulttuuritilaksi

TaikaBox ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

TaikaBox ry luo Oulunsalon Varjakan venesatamassa sijaitsevasta vanhasta kalastajan mökistä kaikille avoimen kulttuuritilan, jossa on mahdollista järjestää pienimuotoisia työpajoja, näyttelyitä, tapahtumia ja jopa pop-up tyylisiä elokuvailtoja. Kalamaja kunnostetaan kesä-heinäkuussa 2023, jolloin rakennuksen sisätilat, katto ja lattia puretaan ja peruskorjataan. Kalamajan edustalle rakennetaan ramppi ja oviaukkoa laajennetaan pyörätuolille sopivaksi. Hankkeella pyritään vahvistamaan yhteisöllisyyttä, tukemaan paikallisten palvelujen kehittymistä sekä kehittämään Varjakkaa lähimatkailukohteena. Yhdistyksen tavoitteena on avata kulttuuritila jo tänä kesänä ja aloittaa kulttuurisisältöjen, kuten yhteisötaide työpajojen ja ensimmäisen valokuvanäyttelyn toteuttaminen. Kalamajalla pyritään pitkäjänteisesti tukemaan alueelle jo rakennettua kulttuurikokonaisuutta, joka sisältää mm. Warjakan Taidepolun, Warjakka Puutarhan ja Warjakka AR -virtuaaligallerian, ja kehittämään sitä eteenpäin sekä monipuolistamaan alueen kulttuuritarjontaa. Kalamaja tulee toimimaan vuosittain kesäisenä kohtaamispaikkana ja tarjoamaan monipuolista toimintaa sitä ympäröivälle yhteisölle. Toiminta on suunnattu ensisijaisesti eri-ikäisille paikallisille asukkaille ja paikallisille toimijoille, mutta siitä hyötyvät myös alueella vierailevat matkailijat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

253411

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt