Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 302552

Kalan halkaisukoneen hankinta

Malén Kari

11.06.2024 - 29.06.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa investoidaan kalan halkaisukoneeseen. Tänä vuonna erityisesti tukkuasiakkaille myynti on vaikeutunut kysynnän hiipuessa, ja yhä suurempi kysyntä kohdistuu suoramyyntiin. Käsittelymäärien noustessa manuaaliseen jalostukseen käytettävä aika on alkanut rajoittaa kalastukseen käytettävää aikaa, joten haluamme tehostaa työtä halkaisukoneen avulla. Halkaisukone katkaisee pään, poistaa suolet ja irroittaa fileet selkärangasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

302552

Aloituspäivämäärä

11.06.2024

Loppumispäivämäärä

29.06.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt