Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 250672

Kalan markkinoinnin ja laadun kehittämisohjelma

Pro Kala ry;Pro Fisk rf

01.06.2023 - 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kalan markkinoinnin ja laadun kehittämisohjelma edistää EMVKR-ohjelman 2021-2027 ja Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteiden toteutumista. Ohjelman keskeiset teemat ovat: kalatalouden yritystoiminnan kestävän kasvun edistäminen, kalatuotteiden laadun ja jäljitettävyyden parantaminen, toimialaa koskevan vuoropuhelun edistäminen, kansainvälistymisen ja viennin edistäminen sekä kalatalousalan sisäisen ja ulkoisen yhteistyön vahvistaminen. Yritystoiminnan kestävän kasvun edellytyksenä on, että alan yritysten toimintaedellytykset ovat kunnossa: kotimainen alkutuotanto voi tuottaa raaka-ainetta jalostuksen ja kaupan tarpeita vastaavasti ja tarvittavin osin raaka-ainesaatavuutta turvataan tuonnilla, tarjonta vastaa kuluttajien tarpeita ja kuluttajat haluavat ostaa ja käyttää kalatuotteita. Markkinoinnin ja laadun kehittämisohjelmassa keskitytään sekä kuluttajakiinnostuksen ja –kysynnän ylläpitämiseen ja kasvattamiseen että toimialaa koskevan faktatiedon välittämiseen ja alan yritysten toimintaedellytysten ja yhteistyön edistämiseen. Kalatuotteiden laadun ja jäljitettävyyden parantaminen on kaikille innovaatio-ohjelmille yhteinen teema ja sitä tullaan tekemään kaikkien innovaatio-ohjelmien laajassa yhteistyössä sekä yhteistyössä muiden järjestöjen ja kalatalousverkoston kanssa. Toimialaa koskevaan vuoropuheluun halutaan tuoda faktatietoja, esitellä alaa avoimesti ja tehdä alan toimijoita näkyväksi. Kala-alan yritysten viennin ja kansainvälistymisen tukeminen markkinoinnin ja laadun kehittämisohjelman resurssein on välttämätöntä, sillä kala-alan yritykset eivät toimialarajoitusten vuoksi voi saada muita kansainvälistymisen tukia ja ponnistelut kalatuotteiden viennin edistämiseksi ovat olleet tuloksellisia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

250672

Aloituspäivämäärä

01.06.2023

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.2 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupan pitämisen, laadun, lisäarvon ja jalostamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kauppa, jalostus, laatu ja lisäarvo

Toimenpiteen tarkenne

Menekinedistäminen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt