Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 222208

Kalasammioiden hankinta

Kerman Kala

16.12.2022 - 30.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Haetaan tukea eristettyihin kalasammioihin (10kpl), turvaamaan saaliin laatu ja varmistamaan saaliin turvallinen ja hygieeninen kuljetus tukkuihin. Saaliin arvon lisäämistä ja kylmäketjun turvaamista varten.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

222208

Aloituspäivämäärä

16.12.2022

Loppumispäivämäärä

30.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt