Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 234150

Kalasammioiden ja koukkuvaa’an hankinta

Johtela Eerik Kristian

15.03.2023 - 31.07.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Yritys kalastaa yhä enemmän kalaa joka toimitetaan ja punnitaan paljuissa eli sammioissa. Lisäksi kiristyneet kuljetusasiakirjat määräävät punnitsemaan kalan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

234150

Aloituspäivämäärä

15.03.2023

Loppumispäivämäärä

31.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt