Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 257132

Kalastusaluksen moottorin vaihto

Kallan Kala Oy

06.08.2023 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Moottorin vaihto ekologisempaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

257132

Aloituspäivämäärä

06.08.2023

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.2 Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen korvaamalla tai nykyaikaistamalla kalastusalusten moottoreita

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Moottoreiden vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt