Hanke
Investointihanke - 284005

Kalastusmatkailun kehittäminen Kuivajoella ja sen merialueella – vaihe 1

Kuivaniemen Osakaskunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Halukkuus virkistyskalastukseen on kasvanut viime vuosina. Joillakin paikoilla on paine niin kova, että kalastusta joudutaan jopa rajoittamaan. Kaikille halukkaille ei siis riitä kalastuspaikkoja, vaan niitä haettaessa joudutaan matkaamaan joko Itä-Suomeen tai Lappiin. Tähän tarpeeseen haluaa Kuivaniemen osakaskunta vastata, ja kehittää Kuivajoesta toimiva virkistyskalastuskohde kaiken ikäisille ja kaiken kuntoisille ihmisille. Koska osakaskunnan rahoitusmahdollisuudet ovat rajalliset tarvitaan toimenpiteiden suorittamiseksi julkista tukea ja hanke joudutaan jakamaan pienempiin palasiin, joilla toteutetaan 1 - 2 kalastuspoolia kerrallaan. Hankkeen välittömänä tavoitteena on parantaa Kuivaniemen osakaskunnan vesialueiden Vuolunsaari ja Kattilankoski käytettävyyttä, saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Haluamme myös välillisesti edistää koko Kuivajoen ja myös sen alajuoksun matkailupalveluja ja lisätä virkistyskalastuksen tunnettavuutta ja kiinnostavuutta sekä suomalaisten että ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa. Lisäksi haluamme lisätä koko Kuivajoen alueen mainostamista yhteistyössä sekä matkailutoimijoiden että kalastuspaikkoja markkinoivien tahojen kanssa. Hankkeessa kehitetään Kuivajoen alajuoksun Vuolunsaaren kalastuspoolia raivaamalla metsää, jotta kalastus mahdollistuu. Lisäksi tehdään uusi kalastuspooli Kattilankoskelle, jossa raivataan puut ja risut Kuivajoen pohjoispuolelta muutaman sadan metrin alueelta ja näin mahdollistetaan heittokalastus alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

284005

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt