Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 292623

Kalavapriikki Oy tuotannon kasvu, laajentaminen korkean arvon tuotteisiin sekä kalan sivuvirtojen hyödyntäminen elintarvikkeena

Kalavapriikki Oy

15.04.2024 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kalaonni -brändiä on kehitetty määrätietoisesti nostamalla jalostusastetta ja lisäämällä kalatuotteiden arvoa. Tätä kehitystä jatketaan investoimalla uuteen pakkauslinjaan. Investointi mahdollistaa puolivalmiiden tuotteiden valmistamisen suomalaisesta kalaraaka-ainesta. Jatkamme työtä kirjolohen sivuvirtajakeiden arvon nostamiseksi ja sivuvirtojen hyödyntämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

292623

Aloituspäivämäärä

15.04.2024

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.2 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupan pitämisen, laadun, lisäarvon ja jalostamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kauppa, jalostus, laatu ja lisäarvo

Toimenpiteen tarkenne

Kalan jalostuksen kasvu- ja kehitysinvestoinnit

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt