Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 295907

Kalavapriikki Oy tuotannon laajennus ja muutto uuteen kiinteistöön

Kalavapriikki Oy

30.04.2024 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kalavapriikki Oy, alueen johtava kalatehdas, hakee rahoitusta laajennus- ja kehityshankkeeseen Kuopion seudulla. Tavoitteenamme on investoida uusiin laitteistoihin ja tehdasrakennuksen remonttiin mahdollistaaksemme tuotantomme kasvun ja kilpailukykymme vahvistamisen. Näiden investointien avulla elintarviketeollisuuden asema Kuopion seudulla pysyy vahvana ja ammattitaitoista kala-alan työvoimaa työllistyy Kuopion seudulla. Uusien laitteistojen ja riittävän kokoisen tehdasrakennuksen avulla pystymme kilpailemaan kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla tehokkaammin ja kestävämmin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

295907

Aloituspäivämäärä

30.04.2024

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.2 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupan pitämisen, laadun, lisäarvon ja jalostamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kauppa, jalostus, laatu ja lisäarvo

Toimenpiteen tarkenne

Kalan jalostuksen kasvu- ja kehitysinvestoinnit

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt