Hanke
Investointihanke - 292422

Kallin asukkaiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin toimintamallin kehittäminen ja käynnistäminen

Kallin Kylä ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kallin kylä ry on alueen uusi toimija. Yhdistys, joka on syntynyt alueen alueen asukkaiden toiveesta. Kallin alue asukkaineen, yrityksineen ja hienoine luontoineen on lukemattomien mahdollisuuksien kenttä. Alueelta on vain puuttunut aktiivinen toimija sekä yhteisöllisen toiminnan harjoittamiseen tarvittava perusvälineistö. Tällä pienhankkeella Kallin Kylä ry käynnistää alueen hyvinvointiin, liikunnalliseen toimintaan ja yhteisöllisyyteen tähtäävän tapahtumasarjan. Hankkeen avulla yhdistykselle hankitaan perusvälineistö tapahtumien järjestämiseen. Toimintaa kehitetään mm. nettikysellyillä sekä osallistujien palautteella. Tällä hankkeella on olennaisen tärkeä merkitys toiminnan käynnistymiselle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

292422

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt