Hanke
Investointihanke - 290881

Kallioniemen museoalueen rakennusten korjaus ja kunnostus

Kallioniemi-Säätiö sr

- 30.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kallioniemi on kirjailija-professori Kalle Päätalon lapsuudenkoti Taivalkosken Jokijärvellä. Kallioniemen pihapiiri rakennuksineen on hyvin säilynyt 1920-luvun maalaismiljöö, ja museoalue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kallioniemen kunnostushankkeessa on tarkoitus tehdä rakennuksiin korjauksia ja kunnostuksia niiden säilymiseksi hyvässä kunnossa myös tulevaisuudessa niin, että museotoimintaa pystytään jatkamaan. Tekemällä uusi kulkulankutus helpotetaan esim. rollaattoria apuna käyttävien kulkemista museoalueella. Hankkeessa kunnostetaan asuinrakennusta, savusaunaa, aittaa ja navettarakennusta, jossa sijaitsee myös museopuoti. Kunnostuksiin kuuluu lahonneiden hirsien ja lautojen korjaaminen/vaihtaminen; hirsien välien tilkitseminen tervatilkeellä; ikkunoiden ja ikkunapielien kunnostukset ja maalaamiset; savupiipun kunnostus murentuneiden tiilien osalta ja uusitaan kulkulankutus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

290881

Loppumispäivämäärä

30.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt